` Kavelindex 2003-2007 | Kavelgids.nl

 

Kavelindex 2003-2007

Prijs voor bouwgrond voor particuliere nieuwbouwwoningen (2003-2007)
In de periode 2003-2007 zijn de grondprijzen vooral gestegen in de Randstad. Ook Noord-Brabant en Gelderland laten een flinke stijging zien. Dit zijn ook de provincies waar de grondprijzen van oudsher al hoger lagen dan het landelijk gemiddelde.
Flevoland scoort – gelet op de nabijheid van de Randstad – opvallend laag.