` Vrije kavels in het dorp Wouwse Plantage | nieuwsdetail | Kavelgids.nl

 

Vrije kavels in het dorp Wouwse Plantage

| bron: Gemeente Roosendaal
Vrije kavels in het dorp Wouwse Plantage
Plantagebaan 179 - Het doel van het project is het ontwikkelen van een woningbouwlocatie voor vrije kavels in het dorp Wouwse Plantage. Door gemeente wordt een viertal vrije kavels uitgegeven waar gegadigden in eigen beheer een woning kunnen bouwen.

De locatie is gelegen aan de zuidoostzijde van de kern Wouwse Plantage. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als sectie H, perceelsnummer 1805 (gedeeltelijk), grootte 2245 m2. Direct naast de locatie staat aan de oostzijde een vrijstaande woning, dat onderdeel uitmaakt van de bestaande lintbebouwing. Aan de westzijde bevindt zich de toegang tot de meer naar achter gelegen recreatiewoningen. De kavels zullen direct worden ontsloten aan de Plantagebaan.

Voor de te bouwen woningen is een bestemmingsplan opgesteld, waarbij regels en voorschriften zijn opgenomen waaraan de toekomstige woningen moeten voldoen. Toekomstige bewoners worden redelijk vrijgelaten in het ontwerp van de woningen. Zo is er geen beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierdoor kan een diverse en speelse bebouwing ontstaan.

De vier kavels hebben een grootte van ongeveer 520 m2 - 630 m2. Voor nadere gegevens over de beschikbaarheid en prijzen, kunt u contact opnemen met mevr. C. van Hoek via tel. (0165) 57 94 65.

Planning
Verwachting is dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld op 1 februari 2012.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met dhr. A. Matthijssen via tel. (0165) 57 95 80. Bent u geïnteresseerd in één van de kavels? Dan kunt u contact opnemen met mevr. C. van Hoek via tel. (0165) 57 94 65

Disclaimer:

Kavelgids.nl velt geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand artikel en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.