` Kosteloze optie op bouwkavel - Gemeente Nederweert | nieuwsdetail | Kavelgids.nl

 

Kosteloze optie op bouwkavel - Gemeente Nederweert

| bron: GEM Nederweert
Kosteloze optie op bouwkavel - Gemeente Nederweert

De gemeente Nederweert biedt kandidaat-bouwers vanaf nu meer ruimte om de haalbaarheid van hun bouwplan te onderzoeken, zonder dat ze direct kosten hoeven te maken. Een gemeentelijke bouwkavel kan drie maanden lang kosteloos in optie worden genomen. Hiermee willen we de lokale woningmarkt stimuleren.


Inspelen op behoefte kopers
Tot voor kort konden mensen met serieuze zelfbouwplannen een gemeentelijke bouwkavel tegen betaling van rente in reservering nemen of direct tot aankoop van een kavel overgaan. In de huidige woningmarkt merken we echter dat de behoefte onder kandidaat-bouwers om grond kosteloos in optie te krijgen steeds urgenter is geworden.


Stimuleren
De verkoop van de eigen woning is vaak een voorwaarde om de stap te kunnen zetten, maar in deze tijd helaas geen vanzelfsprekendheid meer. Dat geldt ook voor het verkrijgen van een lening bij de bank. Om kandidaat-bouwers meer kansen en ruimte te geven om een nieuwbouwwoning te realiseren, biedt de gemeente nu de mogelijkheid van een kosteloze optie aan. Op deze manier proberen we de lokale woningmarkt te stimuleren.


Meer tijd voor bouwplannen
De optie geldt voor de duur van maximaal drie maanden. Als de kandidaat-bouwer zijn plannen wil doorzetten, dient hij aansluitend de kavel tegen betaling van rente in reservering te nemen of aan te kopen. Anders vervalt de optie en komt de bouwkavel weer voor iedereen vrij beschikbaar.


Met een kosteloze optietermijn van drie maanden en de al bestaande mogelijkheid van een reservering voor de duur van zes maanden, ontstaat er een periode van negenmaanden waarin een kandidaat-bouwer zijn plannen kan uitwerken met een exclusief recht op aankoop van een bouwkavel naar keuze.


Projectmatige woningbouw
Ook voor bouwbureaus, ontwikkelaars, aannemers en architecten bestaat de mogelijkheid om bouwterreinen in optie te krijgen. De optietermijn geeft hen de mogelijkheid om de haalbaarheid van een projectmatige woningbouw te onderzoeken. Voor deze partijen is de optie echter niet kosteloos. Er wordt € 100,- per te bouwen woning in rekening gebracht.


Als het om bouwkavels gaat met een verlaagde grondprijs bedoeld voor starterswoningen, kan de kavel na afloop van de optie alleen maar door de starter zelf in reservering worden genomen of worden aangekocht.


Formulier voor optie
De gemeente hanteert voor het verlenen van een optie op een bouwkavel de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Een optie op een bouwkavel kan worden aangevraagd via een formulier dat u kunt aanvragen bij de heer C. Damoiseaux van het team Woonwens, telefoonnummer (0495) 677 111.

Disclaimer:

Kavelgids.nl velt geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand artikel en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.